Bosteder

4 bosteder danner rammen for VoksenBøgens 24 døgnpladser.

Vi favner bredt

Vores bosteder imødekommer en bred vifte af støtte- og udviklingsbehov.

Vi tilbyder særlig skærmede enmandstilbud eventuelt i forbindelse med domsanbringelse. Vi tilbyder også mindre indgribende tilbud med selvstændige lejlighedsforhold og tilrettelæggelse af støtten efter borgerens behov.

VoksenBøgen modtager overordnet set borger præget af komorbiditet og dobbeltdiagnoser, hvor en flerhed af sociale, psykiske og kognitive problematikker, diagnoser og misbrug, optræder på en og samme tid.

I menuen til venstre kan du se de bosteder, vi tilbyder.

 

 

Del indhold