Vi modtager også borgere akut

Vi tilbyder akut indskrivning på VoksenBøgens bosteder, når der er ledig kapacitet.

Behovet for et akut ophold kan være resultatet af et sammenbrud i borgerens indsatser eller opståede kritiske situationer, der nødvendiggør en omfattende støtteindsats med meget kort varsel. 

Vi har god erfaring med vellykkede akutmodtagelser, hvor fleksibilitet og åbenhed er i højsædet hos os. 

Ved akutte indskrivninger følger vi en fast procedure. Dette gælder såvel praktiske som mere følelsesmæssige forhold omkring borgeren, for eksempel indretning af de fysiske rammer, medicin, tildeling af kontaktperson samt opmærksomhed på vedkommendes psykiske tilstand og tryghed.

Ved behov for et akut ophold kan du kontakte VoksenBøgens forstander eller afdelingsledere.

Du kan klikke her for at se ledelsens kontaktoplysninger.

 

Del indhold