Bostedet Litvadhus

Litvadhus er et døgndækket bosted for borgere med dobbeltdiagnoser. Vores primære fokus er at støtte og vejlede den enkelte med udvikling og rehabilitering for øje.

Rehabilitering i fokus

På Litvadhus har vi særligt fokus på at håndtere, rumme og arbejde rehabiliterende med dobbeltdiagnosticerede borgere.

Indsatserne tager udgangspunkt i borgernes færdigheder og kompetencer. I samarbejde med den enkelte er dagligdagen derfor struktureret omkring vedkommendes mål, ønsker og behov.

Målet er, at borgeren opnår en så selvstændig og selvhjulpen hverdag som muligt. 

Print alle punkter

Del indhold

Litvadhus

Nibevej 14, 9200

Aalborg SV

Telefonnummer: 9931 6288

Mobil: 2046 0162

Telefontid

Døgnåbnet