Bostedet Pitsvej

Pitsvej er et døgndækket bosted med strukturerede og meningsfyldte rammer. Vi har særlig fokus på at støtte borgeren i at opnå en så selvstændig tilværelse som muligt.

Recovery for øje

På Pitsvej arbejder vi med at udvikle borgerens selvværdsfølelse og sociale kompetencer til at skabe en større selvstændighed med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, håb og drømme.

Vi arbejder målrettet med borgerens muligheder for at mestre egen tilværelse, i det omfang vedkommendes forudsætninger tillader det.

Det er vigtigt for os at inddrage den enkelte som en aktiv og indflydelsesrig medspiller i eget liv.

Print alle punkter

Del indhold

Pitsvej

Pitsvej 2, 9310

Vodskov

Telefonnummer: 99 31 60 64

Mobil: 22 95 25 77

Telefontid

Døgnåbnet