Bostedet Vissegård

Vissegård er til borgere, der i funktionalitet og psykisk kapacitet drager nytte af et mindre indgribende tilbud.

Empowerment i mente

Med Vissegård er det vores intention at skabe ny udvikling og selvstændiggørelse hos borgeren, hvor målet kan være, at vedkommende på sigt flytter i egen bolig med bostøtte. 

Forudsætningen for at blive indskrevet på Vissegård er, at borgeren er aktiv i sin hverdag med job, uddannelse, beskæftigelse eller samværstilbud og er uden misbrug. 

Print alle punkter

Del indhold

Vissegård

Vissevej 40, 9210

Aalborg SØ

Mobil: 2490 0804

Telefontid

Mandag: 14.00–21.00

Tirsdag: 14.00–21.00

Onsdag: 14.00–21.00

Torsdag: 14.00–21.00

Fredag: 14.00–21.00

Lørdag: 12.00–22.00

Søndag: 12.00–22.00