STU på VoksenBøgen

VoksenBøgens STU tilbydes som et alternativ til den traditionelle boglige undervisning med udgangspunkt i praktiske forløb.

VoksenBøgens uddannelsestilbud STU ( Særligt Tilrettelagt Uddannelse),  henvender sig til elever under 25 år.

Der er tale om en treårig uddannelse, der er målrettet elever, der kan have det svært i sociale sammenhænge, er præget af behov for særlig støtte og struktur, har udadreagerende adfærd, tendenser til misbrug eller marginaliseret livstil.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder et STU-forløb med:

  • Linjefag
  • Oplæring inden for fagområder omkring metal, træ og skov
  • Valgfag
  • Oplevelsesrige onsdage med forskellige aktiviteter
  • Praktikforløb

Formålet med VoksenBøgens STU-forløb er, at eleven udvikler livslange kompetencer både socialt, fagligt og personligt. Vi støtter eleven i at mestre eget liv, få nye strategier til at håndtere følelser, til at leve med en diagnose og til at være en del af sociale fællesskaber. 

For os er intentionen med uddannelsen, at eleven opnår en række færdigheder og udvikler sine skolefaglige kompetencer, så der bliver dannet grundlag for - og lyst til - videre læring efter endt forløb. 

Der er altid mulighed for en intropraktik, hvor eleven kan afprøve, om VoksenBøgens STU-tilbud er det rigtige sted.

Klik her for information omkring de enkelte fag og værksteder

Print alle punkter
Del indhold

Dagbeskæftigelsen

Bodil Hjorths Vej 7, 9310

Vodskov

Mobil: 2046 4319

Åbningstid og telefontid

Mandag: 08.00–14.00

Tirsdag: 08.00–14.00

Onsdag: 08.00–14.00

Torsdag: 08.00–14.00

Fredag: 08.00–14.00

Lørdag: Lukket

Søndag: Lukket