Beskæftigelses- aktivitets- og samværstilbud

VoksenBøgens beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud har til formål at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og øge den enkeltes livskvalitet.

VoksenBøgen har mulighed for at tilbyde aktivitet i dagtimerne efter SEL §§ 103 og 104. Tilbuddet tilrettelægges altid med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og drømme.

Et skræddersyet tilbud

Formål med tilbuddet er at:

  • skabe mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet
  • få mulighed for meningsfuld beskæftigelse
  • få interessante aktiviteter i dagligdagen
  • få et socialt netværk

Borgerne har typisk et omfattende støttebehov i forhold til at kunne indgå i sociale sammenhænge og relationer, udføre opgaver selvstændigt og opretholde motivation for at afslutte opgaver. Borgerne profiterer af en tydelig struktur med rutiner og opnåelige mål.

Meningsfyldt indhold

Der er mulighed for aktiverende støtte til: 

  • Almindelige dagligdagsopgaver (ADL-træning)
  • Medindflydelse for den enkelte
  • Socialt samvær
  • Udflugter
  • Idræts-og motionsaktiviteter

Tilbuddet henvender sig til førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere med psykiske, følelsesmæssige og sociale udfordringer. Borgerne kan være  marginaliserede. 

Klik her for information omkring de enkelte fag og værksteder

Del indhold

Dagfunktion

Bodil Hjorts Vej 7, 9310

Vodskov

Mobil: 2046 4319

Åbningstid og telefontid

Mandag: 08.00–14.00

Tirsdag: 08.00–14.00

Onsdag: 08.00–14.00

Torsdag: 08.00–14.00

Fredag: 08.00–14.00

Lørdag: Lukket

Søndag: Lukket