Vidste du, at VoksenBøgen også tilbyder bostøtte?

19. august 2019
Bostøtten indeholder udviklende, vedligeholdende eller kompenserende støtte til særligt udsatte borgere i eget hjem.

VoksenBøgen tilbyder rehabiliterende og fleksibel bostøtte i hele Region Nordjylland. Støtten ydes efter SEL §85 til borgere fra 17 år og op efter.

Vi tilbyder:

  • Et forløb kan etableres inden for 24 timer.
  • En fleksibel bostøtte der tilrettelægges i alle døgnets 24 timer, alle årets dage.  
  • Timetal efter behov – fra 1 time ugentlig til massiv døgndækning. Timetallet kan let justeres efter borgerens behov og motivation.
  • Korte eller længerevarende overgangsløsninger fra botilbud, fængsel, psykiatrisk afdeling eller lignende til egen bolig.
  • Støtte gennem ATA, telefonopkald, Skype med videre.
  • En case manager der koordinerer med samarbejdspartnere og er opsøgende på at fremme inklusion til samfundet.
  • Et specialiseret udrednings- og afklaringsforløb, med eventuelle samtaler ved VoksenBøgens psykiater.
  • Transport med et rehabiliterende sigte.

Hjælp til selvhjælp

Vi er specialiseret i at yde støtte til borgere med kombinationsproblematikker, udviklingshæmning samt dobbeltdiagnoser. Alle vores bostøtter er derfor pædagogisk uddannet med efteruddannelse inden for dobbeltdiagnose og neuropædagogik.

Det er fast procedure, at vi matcher bostøtte opgaverne med VoksenBøgens samlede medarbejdergruppe. På den måde får vi de mest hensigtsmæssige personalekompetencer i spil i forhold til bevillingens indsatsmål og eventuelle kompleksititeter.

Medarbejdernes kerneopgave er, at opnå god kontakt til borgeren og etablere en komplementerende bostøtte indsats med fokus på øget selvstændighed.

Pris

Timeprisen er 405 kroner for hver påbegyndt time. Dette er inklusiv kørsel inden for Aalborg området. 

Vil du vide mere omkring vores bostøttetilbud kan du kontakte Jonas Andreasen på Tlf. 2345 3693 eller ved at klikke her.

Del indhold