Det ligger ikke i vores natur at blære os..

06. januar 2020
Men er du klar over, at VoksenBøgen gennem de sidste 11 år har leveret ydelser til Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO.

Ved seneste udbudsrunde opnåede VoksenBøgen to kontrakter på det sociale udsatte område. Kontrakterne blev opnået gennem en proces, hvor VoksenBøgen som tilbudsgiver, blev valgt på baggrund af pris, kvalitet og faglige tilknytning.

Omkring en håndfuld af VoksenBøgens medarbejdere be­skæftiger sig med VISO sager, hvoraf to er beskæftiget på fuld tid. Medarbejderne modtager sager fra hele landet. Vi er godkendt til at varetage VISO sager, hvis emner handler om social udsathed, psykiske vaskeligheder og:

  • En flerhed af funktionsnedsættelser
  • En flerhed af funktionsnedsættelser og misbrug

Vi tilbyder desuden individuel supervision og gruppesuper­vision. Supervisionen kan have fokus på borgersager, personalemæssige forhold eller lignende.

VoksenBøgen byder ind med den nyeste viden inden for blandt andet kommunikation med udsatte borgere, handicapforståel­se, håndtering af kombinationsproblematikker og dob­beltdiagnoser.

Vi tilbyder også sparring ved at gennemgå sager og vurdere borgerens funktionsniveau, støttebehov samt hvilken slags indsats, der vil matche et optimalt ud­viklingsforløb for vedkommende.

Vil du vide mere om VISO tryk her

Del indhold