Fødderne er taget ned af bordet for sidste gang...

13. februar 2020
Forstander Niels-Jacob Ulstrup takker af for denne gang.

Det er med en god, men også ambivalent fornemmelse, at jeg trækker stikket og forlader både VoksenBøgen, som har tegnet mit arbejdsliv i de seneste otte år, og Aalborg Kommune, som jeg har været ansat hos i 19 år.

At have været på første parket og kunnet bidrage til den udvikling VoksenBøgen har gennemgået, har været en fantastisk rejse, som har givet mig mange positive oplevelser.

Jeg har hos borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere mødt et bredt udsnit af forskellige mennesker og faglige personligheder, som alle har bidraget til min udvikling som leder og samtidig dannet grundlag for mange gode erfaringer.

Selvom opgaven til tider er vanskelig og tempoet er højt, så har det forhold, at vi i samarbejdet er lykkedes med kerneopgaven, langt opvejet de dage hvor timerne har føltes længere end normalt.

Jeg fortsætter mit virke inden for socialt arbejde og ser nu frem mod nye udfordringer i en ny kontekst, hos en ny arbejdsgiver, hvilket jeg glæder mig enormt til at kaste mig ud i. Mit nye job byder både på forandringer og nye bekendtskaber og jeg trives heldigvis med begge dele.   

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for samarbejdet hos de rådgivere, myndigheder, kollegaer, personale og ikke mindst borgere og pårørende, som jeg har haft fornøjelsen af at lære at kende gennem tiden.

Tak for denne gang og pas godt på jer selv og hinanden.

/ Niels-Jacob Ulstrup

Del indhold