Kære forældre, pårørende og samarbejdspartnere

12. marts 2020
VoksenBøgen følger naturligvis fortsat regeringens og myndighedernes retningslinjer i forbindelse med coronavirusset(COVID-19).

På VoksenBøgen forsætter vores indsatser med udsatte borgere på regeringens og kommunernes opfordring. Vi har fuld opmærksomhed på Coronavirus og følger naturligvis myndighedernes anbefalinger med hensyn til at undgå smitte og forholdsreglerne ved mistanke om smitte.

Alle ledere og medarbejdere bliver løbende orienteret om myndighedernes anbefalinger og i tråd med det indretter VoksenBøgen sig i praksis efter det for at undgå smitte.

På VoksenBøgen har vi som den øvrige social-og sundhedssektor et ansvar for at forsætte med at yde borgerne den støtte, som de har behov for. Dette ansvar håndterer vi med størst mulige hensyn til borgere og medarbejdere.

Dagfunktion:

Dagfunktionen (STU, §103+104 samt LAB 32) lukkede d. 13.3.2020 som følge af anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen og Regeringen, og den vil fortsat være lukket, indtil videre frem til efter påske – altså til d. 14. april 2020. I VoksenBøgens dagfunktion har vi et ansvar for at forsætte med at yde eleverne/borgerne den støtte de har behov for. Dette ansvar håndterer vi med størst mulig hensyn til elever/borgere og pårørende – samt ud fra de generelle anvisninger myndighederne giver. Dette betyder i praksis, at vi jævnligt telefonisk kontakter elever og pårørende og stiller os til rådighed -  i det omfang det er muligt for os - hvis eleverne har brug for det. Dette også for at vedligeholde kontakten og gør det nemmere for eleverne at komme tilbage, når dagfunktionen atter åbner.

Bosteder:

På bostederne er der fortsat den samme personaledækning som altid, i det vi ikke kan minimere indsatserne for vores målgrupper på boafdelingerne. I bogrupperne arbejder vi massivt på at begrænse besøgende i afdelingerne af hensyn til borgeres sundhed og sikkerhed, samt for at begrænse mulig smitte. Vi følger helt generelt alle retningslinjer fra regeringen og sundhedsstyrelsen og personalet udøver de nødvendige foranstaltninger i forhold til hygiejne og opsporing af eventuelt smitte. Vi er opmærksomme på, om borgere eller ansatte har været i kontakt med smittede, og vi efterlever myndighedernes anbefalinger med hensyn til karantæne.

Skulle der opstå smitte blandt borgere eller ansatte, vil vi samarbejde med myndighederne om at tage de fornødne forholdsregler.

Bostøtte:

I bostøtten har vi prioriteret alle bostøtteopgaver, og giver de borgere besøg, som vi vurderer ikke kan undvære besøg. Vi er aktuelt gået i gang med at revurdere indsatsen til alle borgere, da perioden er blevet forlænget yderligere 14 dage. Vi har derfor en formodning om, at flere vil få besøg de kommende dage. Alle borgere har fået telefonisk bostøtte, så ingen er blevet overladt til sig selv, og vi har undervejs de seneste 14 dage også taget ud til borgere, som vi i første omgang vurderede, kunne klare sig uden støtte.  

Har du som samarbejdspartner, forældre eller pårørende spørgsmål, kan du henvende dig til VoksenBøgens afdelingsledere Lene Lomborg på telefon 25 20 60 54 eller via mail: lelo-fb@aalborg.dk eller Rikke Møller på 20464230, mail: RFRO-fb@aalborg.dk.

Læs mere omkring coronavirus på sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at følge dette link.

Dette opslag blev opdateret den 29-03-2020.

Del indhold