Pædagog til VoksenBøgen - Vissegård

25. maj 2021
VoksenBøgen søger pædagog til Vissegård - Det Gule Hus. Dette er på 37 timer med tiltrædelse 1. juli 2021 eller snarest muligt derefter.

VoksenBøgen søger en faglig velfunderet pædagog, som evner og lyster at arbejde med motivation og relation i en skarpt struktureret hverdag.

Det Gule Hus er et enkeltmandsprojekt i tæt tilknytning til botilbuddet Vissegård.

Er du uddannet pædagog? Kan du finde ro i at arbejde struktureret, og kan du fastholde struktur på værdig vis? Og har du erfaring med at arbejde alene i et specialprojekt med en borger?
Kan du bidrage til at det rehabiliterende arbejde i projektet og til at holde fokus på at arbejde hen imod så stor selvhjulpenhed og selvstændiggørelse for borgeren som muligt? Har du erfaring med Low Arousal?


Skriftlighed og dokumentation af borgernes status er opgaver, som også ligger i det daglige pædagogiske arbejde, og som må påregnes at være en vigtig del af hverdagen. Gældende for stillingen er, at have fokus på at ydelsen gives ud fra bestillingen.

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af fire botilbud, tilbud om bostøtte i eget hjem og et dagbeskæftigelsestilbud som udover beskæftigelse rummer aktivitetstilbud samt STU.

VoksenBøgen er således et socialpædagogisk tilbud med varierede opgaver inden for
SEL 66.6, 82 b, 85, 103, 104, 107, 108, LAB 90 og 91 samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver. Det er desuden vigtigt at være forudseende, at samarbejde tæt med kolleger for at kunne løse opgaverne med faglig kvalitet og ikke mindst professionelt. Du skal være også være indstillet på at arbejde både dag, aften, nat, weekend og helligdage.

Vi forventer:
- at du har overblik og kan handle i pressede situationer samt arbejde på egen hånd
- at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale, og har erfaring inden for området
- at du kan arbejde professionelt, selvstændigt, og at du ønsker at samarbejde
- at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar, som gives dig
- at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
- at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
- at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning

Vi tilbyder:
- en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på hverdagen og bruge dine kompetencer
- supervision og personaletræning
- gode rammer og vilkår, herunder godt arbejdsmiljø.

VoksenBøgen er en dynamisk og foranderlig arbejdsplads, hvor udviklingen af borgerne og VoksenBøgens rammer er i centrum.

Der er i dag beskæftiget 90 medarbejdere på VoksenBøgen, fordelt på fire botilbud, en bostøtteafdeling og en dagbeskæftigelse.

VoksenBøgen er en del af Aalborg Kommune og vi følger Aalborg Kommunes politikker og værdier.
Ønsker du nærmere oplysninger om Det Gule Hus og stillingen, kan du kontakte koordinator Carsten Elgaard på telefon 31 99 04 24 eller afdelingsleder Britta Glargard på telefon 21 25 45 90.

Ansøgningsfrist 14. juni 2021.
Indkaldelse til samtaler sker via mail senest 16. juni 2021 og samtaler afholdes 18. juni 2021

Arbejdsstedets adresse
Vissegård, Vissevej 40, Visse
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn og ansættelsesforhold efter gældende
overenskomst mellem KL og SL.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Læs stillingsopslaget på Aalborg Kommunes hjemmeside

Del indhold