Et nyt, spændende udviklingsforløb er igangsat

05. maj 2021
På VoksenBøgen har vi hele tiden fokus på at styrke vores indsatser, og vi får nu hjælp fra Socialstyrelsen til at reflektere over egen praksis.

Vi har startet et samarbejde omkring ”Styrket kvalitet i socialpsykiatrien” sammen med Socialstyrelsen – et samarbejde hvor både borgere, medarbejdere og ledelse arbejder sammen.

Indsatsforløbet er altså et samarbejde mellem ansatte på VoksenBøgen og de borgere, som modtager en indsats gennem vores mange forskellige tilbud. Det er netop det, som gør dette forløb anderledes og spændende!

Formålet med ”En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien” er at understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft. Udgangspunktet er - med baggrund i den viden, vi allerede i dag står på – at skabe en fælles kvalitetsforståelse på tværs i VoksenBøgen, som har fokus på sundhed, forebyggelse, helhed og sammenhæng, borgerens progression og udvikling samt på borgerens nærmiljø i form af familie og netværk, fritid, uddannelse og beskæftigelse.

Samarbejdet skal udmønte sig i tiltag på VoksenBøgen, som kan styrke vores arbejde med habilitering og rehabilitering af borgerne tilknyttet VoksenBøgen, samt borgernes egen recovery.

Du kan læse mere om forløbet på Socialstyrelsens hjemmeside

Del indhold