Meningsfyldt hverdag i Dagbeskæftigelsen

09. maj 2022
I Dagbeskæftigelsen tilbydes borgeren en meningsfyldt hverdag i et læringsmiljø med arbejdspladslignende forhold samt socialt tilpasset samvær med mulighed(er) for at udvikle ressourcer og kompetencer.

I Dagbeskæftigelsens forskellige værksteder er borgeren altid tilknyttet velkendt personale for at skabe forudsigelighed og en tryg base i indsatsen omkring borgeren.

I samarbejde med borgere med autisme laver vi et individuelt ugeskema, som udgør et vigtigt visuelt støttesystem. Med afsæt i det visuelle støttesystem tilrettelægger vi arbejdsopgaver ud fra borgerens egne ønsker, interesser og kompetencer. 

Vi træner den uforudsigelige verden 

I arbejdsopgaverne træner vi mødet med den uforudsigelige verden inden for de faste rammer i passende mængder, afstemt ud fra en faglig vurdering af borgerens ressourcer på dagen. Vi tilbyder borgeren en genkendelig start på arbejdsdagen, hvorefter borgeren i dagens løb præsenteres for en række uforudsigelige opgaver med elementer af genkendelighed og tryghed. Ved arbejdsdagens afslutning vender vi tilbage til den kendte base for at fuldende indsatsen med tryghed og nærvær. I denne forbindelse arbejder vi med neuroaffektive kompasser, hvor borgeren støttes i at kunne være i kontakt med et bredt spektrum af sit nervesystem.

Dagbeskæftigelsens indsats tager udgangspunkt i Low Arousal-tilgangen, som skal sikre den fornødne ro og tryghed for borgeren. Low Arousal-tilgangen er desuden med til at minimere udadreagerende/selvskadende adfærd, da det har fokus på at forebygge konflikter ved at tilpasse krav og forventninger til borgeren med afsæt i den enkeltes behov og forudsætninger.

Velkendt personale

I Dagbeskæftigelsen fokuserer vi altid på, at relationsdannelse med nyt personale opleves trygt for borgeren og foregår i et afstemt tempo. Ved samvær med nyt personale, vil velkendt personale være tilstede for at understøtte genkendeligheden i indsatsen. Samværet kan først overgå til nyt personale efter en konkret vurdering af om etableringen af trygheden i relationen er opnået.

Del indhold