En dag med lækkert vejr i skønne omgivelser

02. juni 2022
Hele VoksenBøgens bostøtte var samlet til en dag med fede udvekslinger af ideer, inputs og tanker.

Temadagen 18. maj 2022 bidrog til faglig og praktisk udvikling af vores bostøttetilbud.

Formiddagen bestod af intro samt gruppearbejde omkring arbejdsgange og struktur. Hver gruppe fik udleveret en tusch og et stykke papir, og så var det bare at gå i gang med de kreative tanker med henblik på at understøtte en god fælles faglig praksis. 

Eftermiddagen inviterede til tanker omkring arbejdskultur. Det er vigtigt at opretholde en sund arbejdskultur, hvor medarbejderne bliver set og hørt. Dette for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne har mulighed for faglig sparring samt mulighed for faglig udvikling i kombination med personlig udvikling.

 Temadag Voksenboegen

Del indhold