Lyden af recovery

31. oktober 2022
På VoksenBøgen ved vi, at musik evner at kunne stimulere og regulere menneskers følelser.

Musikken kan være et fælles tredje og en bro mellem mennesker. Læs blot her hvilken betydning et musikforløb har haft for en af vores borgere:

”Det jeg har svært ved at snakke om, kan jeg vise, når jeg synger og digter. Andre kan høre, hvad jeg har oplevet. Musikken gør det nemmere for mig at tale med andre. Her kan jeg fortælle om de svigt, jeg har oplevet.

Det er som om folk på den måde ser mig som den jeg er, uden at dømme mig. Musikken har givet mig nye relationer og hjulpet på min ensomhed", fortæller en beboer på VoksenBøgen.

At man kan benytte musik som en strategi til at kunne håndtere vrede, angst, sorg og kriser, er for mange mennesker ikke noget nyt. Musik kan røre os emotionelt og støtte op omkring de narrativer, vi måske undertrykker.

Musikken kan med andre ord være en billet til borgerens oplevelsesverden og blive borgerens talerør til samfundet.

Hos VoksenBøgen samarbejder vi med borgeren om at udtrykke og understøtte de følelser, borgeren har, men som kan være vanskelige at tale om. I visse tilfælde kan musik hjælpe borgeren med at bearbejde følelser der ellers var fortrængt eller for svære at tale om.

VoksenBøgen tilbyder gennem SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud gennem en helhedsorienteret indsats, der støtter borgeren i et recoveryorienteret øjemed.

 

Del indhold