Om VoksenBøgen

VoksenBøgen er et tilbud for socialt udsatte og består af 4 døgnafdelinger og en dagfunktion.

Udvikling har betydet udvidelse

Etableringen af VoksenBøgen går tilbage til år 1993, og meget er sket siden da. 26 års virke inden for det socialpædagogiske felt har givet VoksenBøgen et stærkt og veletableret fundament.

Vi står stærkt organisatorisk, i vores samarbejdsrelationer og i troen på, hvad der er vigtigt i de sociale indsatser til samfundets mest udsatte og marginaliserede borgere.  

I løbet af årene har vi tilpasset os efterspørgslen og tidens udvikling på området. VoksenBøgen har gennemgået en markant udvidelse fra at være en døgnafdeling med 5 pladser til i dag at levere ydelser til omkring 60 borgere. 

Udvidelsen betyder, at VoksenBøgen i dag består af 4 døgnafdelinger med i alt 25 pladser og 1 Dagfunktion. Her tilbyder vi foruden dag-, undervisnings- og beskæftigelsestilbud også mentorstøtte, bostøtte og forebyggende støtte.

Udvikling medfører forandringer

I udviklingens tegn har vi også måtte skabe forandringer. 

Gennem de seneste 5 år har vi haft særligt fokus på at udvikle kompetencer i arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser. Det har vi gjort, fordi landets kommuner efterspørger specialiserede ydelser til denne målgruppe. 

Vi har også været særligt optaget af dokumentationsprocedurer og vores skriftelige arbejde. Det er afgørende, at målrettetheden og kvaliteten i vores pædagogiske arbejde også afspejles i den dokumentation, vi leverer til vores samarbejdspartnere.

Del indhold