Om VoksenBøgen

VoksenBøgen består af fire døgnafdelinger og en dagbeskæftigelse.

Udvikling har betydet udvidelse

Etableringen af VoksenBøgen går tilbage til 1993, og meget er sket siden da. De mange års virke inden for det socialpædagogiske felt har givet VoksenBøgen et stærkt og veletableret fundament.

Vi står stærkt organisatorisk, i vores samarbejdsrelationer og i troen på, hvad der er vigtigt i de sociale indsatser.

I løbet af årene har vi tilpasset os efterspørgslen og tidens udvikling på området. Vi har gennemgået en markant udvidelse fra at være en døgnafdeling til i dag at råde over fire døgnafdelinger med 24 pladser og en dagbeskæftigelse. Vi leverer desuden dag-, undervisnings- og beskæftigelsestilbud samt mentorstøtte og bostøtte.”

Udvikling medfører forandringer

I udviklingens tegn har vi også måtte skabe forandringer. 

Gennem de seneste fem år har vi haft særligt fokus på at udvikle kompetencer i arbejdet med borgere med dobbeltdiagnoser. Det har vi gjort, fordi landets kommuner efterspørger specialiserede ydelser til denne målgruppe. 

Vi har også været særligt optaget af dokumentationsprocedurer og vores skriftlige arbejde. Det er afgørende, at målrettetheden og kvaliteten i vores pædagogiske arbejde også afspejles i den dokumentation, vi leverer til vores samarbejdspartnere.

Del indhold