Eksterne tilsyn

For at sikre høj kvalitet og overholdelse af nyeste procedurer, samarbejder VoksenBøgen tæt med flere tilsynsinstanser.

De uvildige tilsyn giver os løbende læring og udvikler det pædagogiske arbejde. For os er det også vigtigt, at borgernes stemmer høres af udefrakommende i vurderingen af vores arbejde. 

VoksenBøgen samarbejder med følgende tilsynsinstanser:  

Tilsyn  Formål
Socialtilsyn Nord Tilsynet godkender, regodkender og fører driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud og familieplejer i Nordjylland og Silkeborg Kommune.
Arbejdstilsynet  Tilsynet fører tilsyn ved virksomheder, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø. 
Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen fører tilsyn med behandlingssteder med henblik på at vurdere, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.
Fødevarestyrelsen 

Styrelsen kontrollerer alle virksomheder, der arbejder med fødevarer med henblik på at fremme sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord på fødevareområdet. Aktuelt fører Fødevarestyrelsen kontrol med Dagbeskæftigelsen. 

Nordjyllands Beredskab  Beredskabet gennemfører brandtilsyn i bygninger, hvor mange mennesker samles, eller hvor mere end 10 personer skal sove.  

Tilbudsportalen 

Vi sørger for, at oplysningerne om VoksenBøgen hele tiden er opdateret på Tilbudsportalen. 

Tilbudsportalen fører ikke tilsyn men understøtter Socialtilsynet i at varetage deres tilsyn. Socialtilsynet anvender oplysninger fra Tilbudsportalen til forberedelse af tilsyn, og resultaterne herfra offentliggøres på Tilbudsportalen.

Her kan du finde VoksenBøgen på Tilbudsportalen.

Del indhold