Kerneopgaven hos VoksenBøgen

Vores kerneopgave definerer den grundlæggende effekt, vi ønsker at skabe for borgeren.

Vores kerneopgave er formuleret således: 

"VoksenBøgen tilbyder specialiserede, socialpædagogiske velfærdsydelser til udsatte voksne borgere med komorbiditet og dobbeltdiagnose præget af livslang marginalisering.

Vi har skarpt fokus på udvikling, men med omsorg for øje."

Kerneopgaven fungerer som et fast pejlemærke i vores arbejde, og den medtænkes i alle tiltag.