Kerneopgaven hos VoksenBøgen

Vores kerneopgave definerer den grundlæggende effekt, vi ønsker at skabe for borgeren.

Vores kerneopgave er formuleret således: 

VoksenBøgen tilbyder en indsats, hvor vi i samarbejde med borgeren udvikler og/eller opretholder individuelle kompetencer med udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme.

Kerneopgaven fungerer som et fast pejlemærke i vores arbejde, og den medtænkes i alle tiltag.