Pædagogisk og metodisk grundlag

VoksenBøgens pædagogiske grundlag handler om vores forståelse af mennesket, og hvordan vi ønsker at udføre vores pædagogiske arbejde.

Vi arbejder med en neuropædagogisk tilgang 

Vi udfører vores pædagogiske arbejde inden for en neuropædagogisk forståelsesramme, hvor vi arbejder med at omsætte vores viden om hjernens funktioner i praksis.

Vi søger viden gennem observationer, udredninger og supervision med henblik på at afklare borgerens ressourcer og problemstillinger. 

Vores arbejder tager primært udgangspunkt i følgende metoder og redskaber: 

  • De Neuroaffektive Kompasser
  • Mentalisering
  • Empowerment
  • Low Arousal
  • Risikovurdering herunder trafiklysmodellen 

Alle VoksenBøgens medarbejdere har modtaget efteruddannelse i neuropædagogik.

Vores tilgange i praksis 

Det metodiske grundlag gøres praksisnær ved, at vi har opstillet fem grundprincipper, der fungerer som faste holdepunkter i vores arbejde.

De fem grundprincipper er: 

  • Meningsfuld hverdag ud fra et individuelt tilrettelagt forløb
  • Struktur og støttesystemer efter funktionsevne og behov
  • Borgerinddragelse med fokus på selvbestemmelse
  • Fokus på fysisk og psykisk velvære for borgeren

Det sidste grundprincip er, at kontaktpræget og unødvendig magt samt krænkelser undgås ved ikke at acceptere vold som en kommunikationsform. Vi tager ansvar i konflikterne og trækker os, når dialogen bliver til meningsløs eller dekonstruktiv frustration.

Del indhold