Værdier og visioner

VoksenBøgens værdi, vision og pejlemærker sætte kurs og retning i vores udviklingsstrategi.

Vores værdigrundlag

Værdigrundlaget på VoksenBøgen udspringer af Aalborg Kommunes grundlæggende værdiprincipper om professionalisme, fællesskab og udvikling. For os betyder:

Professionalisme:

  • Borgeren i centrum
  • Høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet
  • Fundament for relationsarbejde gennem de 3 P'er

Fællesskab:

  • Inklusion og borgerinddragelse
  • Tværfagligt og bæredygtigt samarbejde
  • Kollegial sparring og vidensdeling

Udvikling:

  • Støtte til borgerens udvikling og selvhjulpenhed
  • Læring, reflektering og initiativtagning
  • Målrettet faglig dokumentation

Vores vision

Med VoksenBøgens 4-årige udviklingsstrategi hører en vision. Visionen indikerer VoksenBøgens ønskværdige fremtidige position og mål. VoksenBøgens vision lyder:

  • Som vandet i åen finder vi vej og skaber de mest fleksible og specialiserede indsatser til særligt udsatte medborgere

Visionen indfries gennem et determineret og vedholdende fokus på udviklingsstrategiens pejlemærker samt opfølgning på pejlemærkernes konkrete indsatser.

Ydermere har VoksenBøgen et motto, som indikerer, hvilket tankegods og hvilke værdier der ligger bag visionen - men også hvilket ’mindset’ det forventes, at VoksenBøgens ansatte hele tiden har med i sit arbejde og træffer beslutninger ud fra. Mottoet lyder:

VoksenBøgen går altid det ekstra skridt – med borger, med samarbejdspartner og med samfundet.  

Vores pejlemærker

Pejlemærker: Arbejdsmiljø

Vi vil prioritere tryghed og trivsel

Det er vores målsætning: at skærpe fokus på det pædagogiske arbejde med høje følelsesmæssige krav.
Det er vores målsætning: at implementere kerneopgaven på afdelingsniveau.

Pejlemærker: Borgerinddragelse

Hver enkel borger skal ses, høres og inddrages

Det er vores målsætning: at afdelinger implementerer borgersamtaler.
Det er vores målsætning: at etablere et borgerråd.

Pejlemærker: Dynamisk organisationsudvikling

Vi vil udvikle og samskabe, hvor behovet er

Det er vores målsætning: skabe større sammenhæng mellem VoksenBøgens afdelinger.
Det er vores målsætning: at udvide VoksenBøgens eksisterende tilbud.

Pejlemærker: Styrket dokumentation

Vi vil højne kvalitet og gennemsigtighed i formidlingen af vores indsatser

Det er vores målsætning: at vi arbejder ud fra fælles metoder, tilgange og dokumentationspraksis.
Det er vores målsætning: at styrke vores opfølgning på indsatser.

Pejlemærker: Uddannelse

Vi vil sikre høj faglighed og viden, dette rette sted

Det er vores målsætning: at alle arbejder ud fra en recovery-orienteret praksis.
Det er vores målsætning: at vi er de fagligt dygtigste (opkvalificering og sikring af vidensdeling).

Del indhold