Værdier og visioner

VoksenBøgens fælles værdier og visioner sætter kurs og retning for vores arbejde.

Vores værdigrundlag 

Værdigrundlaget på VoksenBøgen udspringer af Aalborg Kommunes grundlæggende værdiprincipper om professionalisme, fællesskab og udvikling. For os betyder:

Professionalisme:

  • Borgeren i centrum
  • Høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet
  • Fundament for relationsarbejde gennem de 3 P'er

Fællesskab:

  • Inklusion og borgerinddragelse
  • Tværfagligt og bæredygtigt samarbejde
  • Kollegial sparring og vidensdeling

Udvikling:

  • Støtte til borgerens udvikling og selvhjulpenhed 
  • Læring, reflektering og initiativtagning
  • Målrettet faglig dokumentation

Vores visioner

VoksenBøgens vision er i samarbejde med borgeren at skabe de bedste forudsætninger for individuel livsduelighed på et værdigt fundament af inddragelse, udvikling og omsorg for den enkelte. 

Som arbejdsplads vil vi videreudvikle vores ressourcer, kvalifikationer og kompetencer samt rekruttere de dygtigste medarbejdere til at kunne matche borgernes behov.

Summen af VoksenBøgens strategi munder konkret ud i en vision om at ville være et af Danmarks mest kvalificerede tilbud til socialt udsatte voksne.

Del indhold