Støtte i eget hjem

Ud over døgnpladser og dagsaktiviteter tilbyder VoksenBøgen støtte til borgere i eget hjem.

Vi tilbyder støtte efter Servicelovens §§ 82b og 85 til alle borgere fra 17 år og opefter. 

Med de to tilbud imødekommer vi en bred vifte af støtte- og udviklingsbehov til borgere, der fungerer i egen bolig. Støtten leveres på baggrund af en bestilling fra myndighed, hvoraf en målsætning også kan være at skabe kontakt til borgeren og afklare vedkommendes funktionsniveau og støttebehov. 

I menuen til venstre kan du se de ydelser, vi tilbyder.

Del indhold