Bostøtte

I vores bostøttetilbud er empowerment og en recoveryorienteret tilgang det vigtigste fokus.

Bostøtten indeholder udviklende, vedligeholdende eller kompenserende støtte til særligt udsatte borgere i eget hjem. 

Vi tilbyder hjælp til selvhjælp

Med vores fleksible rammer bidrager vi til, at borgeren på bedste vis fungerer i egen bolig og opretholder denne. 

Digital flyer - Region Nordjylland

Digital flyer - Aalborg kommune

Del indhold