Housing First

Med en tidsbegrænset indsats tilbyder vi borgeren støtte til at udvikle sit funktionsniveau og sin selvhjulpenhed. Indsatsen etableres efter SEL § 82b og VoksenBøgen har specialiseret sig i den evidensbaserede tilgang Housing First.

Vi tager udgangspunkt i borgerens behov

Vi tilbyder et forløb, der imødekommer det samlede støttebehov for blandt andet borgere i hjemløshed med psykisk sygdom, misbrug og/eller andre sociale vanskeligheder. Vi afslutter alle forløb med at udarbejde en grundig og præcis udredning af borgerens ressourcer, udfordringer og eventuelle fremtidige støttebehov.

Print alle punkter

Del indhold