VITO

Med en tidsbegrænset indsats tilbyder vi borgeren støtte til at udvikle sit funktionsniveau og sin selvhjulpenhed. Tilbuddet er etableret efter SEL § 82 og kaldes VITO.

Et pakkeforløb med det hele

Vi tilbyder en støtte, der ikke lader sig begrænse af én bestemt paragrafs formål. Indsatsen imødekommer borgerens samlede støttebehov inden for alle af livets aspekter, eksempelvis beskæftigelse, uddannelse, misbrug, psykisk sygdom med videre. 

På den måde har myndighed ikke brug for tilkøb og overlap af flere ydelser samtidigt.

Vi afslutter alle indsatsforløb med at udarbejde en præcis udredning af borgerens ressourcer, udfordringer og eventuelle fremtidige støttebehov. 

Del indhold