Studerende

VoksenBøgen er praktiksted for pædagog- og socialrådgiverstuderende.

På VoksenBøgen prioriterer vi uddannelsesopgaven højt. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem det, de studerende lærer på studiet og den virkelighed, de møder i praksis. 

Vi har uddannede praktikvejledere på alle VoksenBøgens afdelinger.

Har du spørgsmål til praktikforløbene, kan du kontakte VoksenBøgens administration på telefonnummer 9931 6056.

Pædagogstuderende

VoksenBøgen modtager pædagogstuderende, der skal i 2. og 3. praktik, eller 4. praktik i forbindelse med deres bachelorprojekt. 

På UCNs praktikportal finder du VoksenBøgens praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende:

Klik her for at komme videre til UCNs praktikportal

Socialrådgiverstuderende

Socialrådgiverstuderende kan komme i praktik på deres 7. modul. 

I AAUs praktikhåndbog kan du læse om regler og rammer for socialrådgiverstuderendes praktikforløb:

Klik her for komme videre til AAUs praktikhåndbog

Del indhold